Ngũ bộ và tam tinh trong Thập Chỉ Đạo (Phần 3)

Ngũ bộ và tam tinh trong Thập Chỉ Đạo

Nguyễn Toàn Thắng soạn theo giáo trình của Lương y Hoàng Duy Tân

Hướng vận hành: Từ đầu ngón tay, chân hướng lên ngực và đầu

Tác dụng: Ngũ bội: Tính dương có đặc tính hưng phấn, kích thích. Chủ về gân, cơ

Tam tinh: Tính âm, mang tính ức chế. Chủ về huyết

Tỉnh huyệt: nơi xuất phát các đường kinh

Thập chỉ đạo khai thông tay

Thập chỉ đạo khai thông tay

1. Khai thông tay:

Khai thông kinh khí: bắt đầu từ ngón út, vì làm theo luật tương sinh : Thận, Can, Tâm, Tỳ, Phế. Làm 15 – 20 giây mỗi ngón. Bên phải làm trước sau đó chuyển sang bên trái. Chú ý: Đẩy lóng 3 tác dụng mạnh nhất

* Với người nhậy cảm:

– Đẩy lóng ( Không cần khóa móng)

* Với người thường: – Khóa móng + đẩy lóng

* Với người đẩy lóng không tác dụng: Kích móng ( Bấm kích lên ngay chỗ khóa móng)

· Khai thông nội tạng:

– Khóa Hộ khẩu + đẩy lóng .

– Hoặc Khóa HK + kích móng

(Đối với ngón 3 thuộc về tâm thì ta đẩy lóng và kích móng nhẹ hơn )

KHÓA HỔ KHẨU

Vị trí: Chỗ lõm dưới mỏm trâm trụ và trâm quay.

Khóa hổ khẩu

Khóa hổ khẩu

Nhân Tam: có 3 điểm ở lưng cổ & cẳng tay

– Nhân Tam 1: Chỗ lõm giữa cổ & mu tay – ngang mỏm trâm quay và trâm trụ

– Nhân Tam 2: Trên Nhân Tam 1 khoảng 1 khoát, giữa khe xương quay và xương trụ.

– Nhân tam 3: Trên Nhân Tam 2 khoảng 1 khoát

Khóa nhân tam

Khóa nhân tam 

 2. Khai thông chân

· Khai thông kinh khí: – Khóa móng + đẩy lóng

– Hoặc Kích móng

· Khai thông nội tạng:

– Khóa KK3 + đỡ Achile + đẩy lóng

– Khóa KK3 + đỡ Achile + kích móng

Khóa khô khốc

 

Chân phải: Khô Khốc ở vùng mắt cá chân ngoài.

Chân trái: Khô Khốc ở vùng mắt cá chân trong.

Vị trí: Đỉnh giữa mắt cá chân trong và ngoài.

Vị tríSát dọc bờ ngoài và bờ trong gân Achille.

Móc Achile có một khoảng dài, càng gần sát dưới lực càng mạnh

3. GIẢI HUYỆT: 12 huyệt căn bản của Thập chỉ đạo

– Lấy tay đỡ 2 thái dương, bấm 6 huyệt ở 2 mắt, mỗi huyệt bật 5 lần, bật lên trên

– Lấy tay đỡ sau gáy, bật ngang huyệt số 7 (5 lần)

– Lấy tay đỡ sau gáy bật ngang huyệt số 8 (5 lần)

– Đặt 2 tay ở bờ xương cổ từ gáy xuống cuối bờ vai, chia làm 4 đoạn, mỗi đoạn bóp ra phía sau 4 lần.

12 huyệt căn bản của Thập chỉ đạo

15.09.2015
Просмотров (399)


Зарегистрированный
Анонимно