Chữa chảy nước miếng do di chứng tai biến mạch máu não

Bài giảng Thập Chỉ Liên Tâm chữa chảy nước miếng do di chứng tai biến mạch máu não

Thầy Dư Quang Châu – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ giảng bài Thập Chỉ Liên Tâm chữa chảy nước miếng do di chứng tai biến mạch máu não tại Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bài giảng Thập Chỉ Đạo chữa chảy nước miếng do di chứng tai biến mạch máu não

Thầy Dư Quang Châu

Thầy Dư Quang Châu – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ giảng bài Thập Chỉ Liên Tâm chữa chảy nước miếng do di chứng tai biến mạch máu não tại Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Phim ghi lại trong giờ học của lớp Chuyên đề “Liệt do di chứng tai biến mạch máu não” ở Trung tâm cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng – thành phố Hồ Chí Minh

https://www.youtube.com/embed/DIf_XJxdQEQ&feature=youtu.be

15.01.2016
Просмотров (330)


Зарегистрированный
Анонимно