Thập Chỉ Đạo


   Lương y Huỳnh Thị Lịch 

Người khai sáng Thập Thủ Đạo Việt Nam: Bà là người sáng lập ra phương pháp Bấm huyệt Thập thủ đạo hay còn gọi là Thập chỉ đạo (Thập Chỉ Liên Tâm Pháp).

 

29.03.2015
Просмотров (318)