Cây day huyệt

Sử dụng khi cần một lực mà bàn tay không đủ mạnh để tác động, áp dụng trong các trường hợp đau lưng, đau thần kinh tọa, đặc biệt trường hợp những bệnh nhân liệt, khi cần day vào các điểm gân cơ bị căng cứng.

Cây day huyệt được sử dụng khi cần một lực mà bàn tay không đủ mạnh để tác động, áp dụng trong các trường hợp đau lưng, đau thần kinh tọa, đặc biệt trường hợp những bệnh nhân liệt, khi cần day vào các điểm gân cơ bị căng cứng.

special

15.01.2016
Просмотров (233)


Зарегистрированный
Анонимно